ஆராதனை நடக்கும் விபரம்

முகவரி

Kirche Suteracher
Am Suteracher 2
8048 Zürich

காலம்
மாதத்தில் முதலாவது சனிக்கிழமை 14.00 - 17.30


மேலதிக விபரங்களுக்கு
சகோதரன் ஆபிரகாம்
043 557 67 97
079 813 19 56

ஒரு செய்தி

பாவம்

kanikal.jpg