ஆராதனை நடக்கும் விபரம்

முகவரி

Kirche Masans
Masanserstrasse 233
7000 Chur


காலம்
மாதத்தில் மூன்றாவது சனிக்கிழமை 14.00 - 16.00


மேலதிக விபரங்களுக்கு
சகோ. திருச்செல்வம்
079 424 58 62

சகோ. தேவா தானியேல்
078 891 20 83

போதகர் தேவபாலன்
032 621 47 05, 079 523 07 28

ஒரு செய்தி

நீ செய்ய வந்ததை செய்!

sathuru.jpg